Сердюк Василь Романович

Резюме

Сердюк Василь Романович – зав. каф. ІСБ, проф., д.т.н.

Сторінка Google Academia:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=L3ouXRsAAAAJ

Рік народження – 1949.

Науково-педагогічний стаж – 45 років.

Освіта та науковий ріст:

1973 р. – Карагандинський політехнічний інститут, "Промислове та цивільне будівництво", інженер-будівельник;

1980 р. – Ленінградський інженерно-будівельний інститут - кандидат технічних наук;

1980-1986 рр. – Карагандинський металургійний інститут,  зав. кафедрою Економіки, організації будівництва і будівельних матеріалів;

1988 р. – доцент Вінницького політехнічного інституту;

1994 р. – зав. кафедрою Економіки, та управління  будівництвом;

1997 р. – доктор технічних наук, професор  Вінницького державного технічного університету; 

2010 р. – зав. кафедрою Менеджменту будівництва та цивільної оборони.

2016 р. - зав. кафедрою Інженерних систем в будівництві

Кількість наукових та методичних праць більше 300, з них 10 посібників; 3 монографії; 42 авторських свідоцтва та патенти; статті.

Має 13 підготовлених кандидатів наук

Коло наукових інтересів: аналіз сучасних економічних процесів в Україні; вирішення проблем охорони праці на виробництві та проблем екології; розробка нових будівельних матеріалів і ресурсозбереження.

Сердюк В.Р. являється дійсним членом Академії будівництва України, головою спецради К.05.052.04, членом редколегії наукового журналу «Вісник ВПІ», науково-технічного збірника "Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка", всеукраїнського науково-технічного журналу "Будівельні матеріали і вироби"

За досягнення в науково-дослідній роботі нагороджений почесними грамотами та подяками.

e-mail: modser@i.ua

тел. роб.: (0432)598-261